INVOLT

Čo je rekuperácia a ako funguje?

Čo je rekuperácia a ako funguje? Rekuperácia je moderný systém vetrania, ktorý zabezpečuje výmenu vzduchu v budovách s minimálnymi tepelnými stratami. Tento proces je kľúčový pre zabezpečenie zdravého a komfortného vnútorného prostredia, zároveň prispieva k úspore energií. Ako rekuperácia funguje? 1. Princíp rekuperácie: Rekuperácia funguje na princípe výmeny tepla medzi odpadovým (odvádzaným) vzduchom a čerstvým […]