INVOLT

Naše služby

Elektroinštalácie

Kompletné elektroinštalácie

Správne zrealizované elektroinštalácie sú dôležité pre spoľahlivosť, bezpečnosť a fungovanie elektrického systému .
Ponúkame širokú škálu elektroinštalačných prác pre rodinné domy, byty a firmy.
 
 • Montáž a zapojenie rozvodných skríň, zásuviek, vypínačov, osvetlenia, káblov a iných elektrických prvkov
 • Oprava a výmena elektroinštalácie 
 • Meranie a skúšanie elektroinštalácií
 • Revízia a údržba 
 • Technické poradenstvo a individuálna konzultácia priamo u Vás
Služby Involt - Elektroinštalačné práce ako návrh a montáž elektrických rozvodov , zásuviek , vypínačov , svietidiel , rozvádzačov a taktiež výmena starej elektroinštalácie , meranie , skúšanie a vyhotovenie revíznej správy , domové , bytové a firemné inštalácie.

Kúrenie

Elektrické kúrenie využíva energiu na okamžitú produkciu tepla. Hlavnými výhodami sú nízke zriaďovacie náklady, rýchly čas zahriatia, presné regulovanie teploty v jednotlivých miestnostiach, možnosť inštalácie do novostavby aj rekonštrukcie, použitie pod rôzne typy podlahových krytín. Na výber je z nasledovných typov:
 
 • Elektrické rohože 
 • Elektrické infra fólie
 • Stenové a stropné infrapanely
 • Konvektory 
Služby Involt - Vytvorenie a realizácia účinného a priamovýhrevného elektrického vykurovania, elektrických káblov s odporom v podlahách, elektrických podložiek, infračervenej fólie pod podlahovými krytinami, elektrických konvektorov a tiež stenových, stropných infračervených panelov a ich zónové ovládanie pomocou termostatu.

Kamery

Bezpečnostné kamery sú v dnešnej dobe súčasťou mnohých obchodných a priemyselných budov, v poslednom čase si však získavajú svoje miesto aj v domácnostiach.
Zaisťujú bezpečnosť a ochranu majetku a ich ovládanie je možné aj jednoducho napríklad za pomoci smartfónu.
Zabezpečujeme montáž certifikovaných kamerových systémov a ich nastavenie podľa Vašich požiadaviek.
Služby Involt - Kontrola , zabezpečenie a ochrana osôb a majetku certifikovanými kamerovými systémami , ich montáž a konfigurácia podľa požiadaviek a ovládanie nadiaľku napriklad aj cez mobilný telefón či počítač.

Revízne správy

Revízia, je prehliadka elektrického zariadenia a bleskozvodu, pri ktorej sa skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska ochrany a bezpečnosti.Výsledkom revíznej prehliadky je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.
Zabezpečujeme revízne správy ku všetkým nami zhotoveným elektroinštaláciám, elektrickým prípojkám a bleskozvodom.
Služby Involt - Meranie , skúšanie a revízia elektroinštalácii , bleskozvodov a elektrických prípojok za účelom vystavenia správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, inak povedané vystavenia revíznej správy.

Elektrické prípojky 

Elektrická prípojka je základom každej nehnuteľnosti, ktorým sa spája k verejným rozvodom elektriky. Zabezpečujeme vyhotovenie elektrického odberného miesta, zhotovením prípojky, ktorej súčasťou sú:
 
 • Výkopové práce pre uloženie káblového vedenia
 • Osadenie elektromernej skrinky 
 • Zapojenie zásuvkovej rozvodnice pre potreby stavby
 • Odovzdanie diela s platnou revíznou správou
Služby Involt - Návrh a realizácia elektrickej prípojky , rekonštrukcia starých domových prípojok , výkopové práce , uloženie káblového vedenia , osadenie elektromernej skrinky a zásuvkovnice pre účely stavby.

Bleskozvody

Bleskozvod

Bleskozvod je zariadenie, ktoré zabezpečuje ochranu objektu pred dôsledkami blesku, ktorými spravidla býva požiar a poškodenie elektrických zariadení. Inštalácia bleskozvodu je relatívne nízka investícia v porovnaní s možnou škodou, ktorú by mohol blesk spôsobiť a je takisto požiadavkou ku kolaudácii budovy.
Zabezpečujeme kompletné inštalácie bleskozvodov spĺňajúcich platnú normu.
 
 • Technické poradenstvo a návrh bleskozvodu
 • Inštalácia bleskozvodu a vyhotovenie revíznej správy
 • Rekonštrukcia bleskozvodu
Služby Involt - Ochrana osôb a majetku pred účinkami blesku , inštaláciou bleskozvodu a zemnenia s hliníkovej gulatiny a pásoviny do základových pásov , na fasádu a strechu domu , návrh a poradenstvo , komplexné zabezpečenie bleskozvodu aj s vyhotovením revíznej správy.

Všetky referencie jednotlivých realizácií naších projektov si môžete pozrieť tu ->